Coșul tău

Termeni de Garantie

Returul Produsului pentru neconformitati

Potrivit dispozitiilor legale, Vanzatorul este obligat sa livreze Consumatorului Produse care sunt in conformitate cu contractul de vanzare.

Cerinte subiective de conformitate conf. OUG 140/2021. Pentru a fi in conformitate cu contractul de vanzare, bunurile indeplinesc in special urmatoarele conditii:

a. respecta descrierea, tipul, cantitatea si calitatea si detin functionalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea si alte caracteristici prevazute pe Site;

b. corespund scopului special pentru care Consumatorul le solicita, pe care Consumatorul l-a adus la cunostinta Vanzatorului cel tarziu in momentul incheierii contractului de vanzare si pe care Vanzatorul l-a acceptat;

c. sunt livrate impreuna cu toate accesoriile si cu toate instructiunile, inclusiv de instalare, prevazute pe Site/ in oferta produsului;

d. sunt furnizate cu actualizari.

Cerinte obiective de conformitate conf. OUG 140/2021.Pe langa respectarea cerintelor subiective de conformitate prevazute mai sus, bunurile indeplinesc urmatoarele conditii:

a. corespund scopurilor pentru care s-ar utilizat in mod normal bunuri de acelasi tip, tinand seama, daca este cazul, de prevederile legale in vigoare, de standarde tehnice sau, in absenta unor astfel de standarde tehnice, de coduri de conduita aplicabile in domeniu si specifice sectorului;

b. dupa caz, poseda calitatea si corespund descrierii unei mostre sau unui model pe care Vanzatorul l-a pus la dispozitia Consumatorului inainte de incheierea contractului;

c. daca este cazul, sunt livrate impreuna cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instructiunile de instalare sau alte instructiuni pe care Consumatorul se poate astepta in mod rezonabil sa le primeasca; si

d. respecta cantitatea si detin calitatile si alte caracteristici, inclusiv in materie de durabilitate, functionalitate, compatibilitate si securitate, care sunt normale pentru bunurile de acelasi tip si la care Consumatorul se poate astepta in mod rezonabil, avand in vedere natura bunurilor si tinand seama de orice declaratie publica facuta de Vanzator, inclusiv de catre producator mai ales in anunturi publicitare sau pe eticheta. Vanzatorul nu este tinut sa respecte declaratiile publice, in conformitate, in cazul in care acesta demonstreaza cel putin una din urmatoarele situatii:

a. nu cunostea si nu ar fi putut, in mod rezonabil, sa cunoasca declaratia publica in cauza;

b. pana la momentul incheierii contractului, declaratia publica a fost rectificata in acelasi mod sau intr-un mod similar celui in care a fost facuta; sau

c. decizia de a achizitiona bunurile nu ar fi putut fi influentata de declaratia publica.

Bunurile comandate de pe Site-ul Ledacy Auto beneficiaza de garantia legala, daca lipsa de conformitate a acestora apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea Produsului. Dupa expirarea acestui termen, Consumatorii nu pot pretinde remedierea sau inlocuirea Produselor care nu pot fi folosite in scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse aparute in cadrul duratei medii de utilizare, in conditiile legii.

In cazul bunurilor cu elemente digitale, Vanzatorul se asigura ca Consumatorul este informat cu privire la actualizari si ca ii sunt furnizate actualizari, inclusiv actualizari de securitate, care sunt necesare pentru a mentine conformitatea bunurilor pe parcursul unei perioade in care Consumatorul se poate astepta in mod rezonabil la aceasta, avand in vedere tipul si scopul bunurilor si al elementelor digitale.

In cazul bunurilor cu elemente digitale pentru care contractul de vanzare prevede furnizarea continua de continut digital sau de servicii digitale pentru o anumita perioada, Vanzatorul raspunde, de asemenea, pentru orice neconformitate a continutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatata in termen de doi ani de la momentul livrarii bunurilor cu elemente digitale pentru produse cu durata medie de utilizare de pana la cinci ani, respectiv in termen de cinci ani de la data respectiva pentru produse cu durata medie de utilizare de peste cinci ani.

In cazul in care se prevede furnizarea continua pentru o perioada de peste cinci ani, vanzatorul raspunde pentru orice neconformitate a continutului digital sau a serviciului digital care intervine sau este constatata pe parcursul perioadei in care continutul digital sau serviciul digital trebuie sa fie furnizat conform contractului de vanzare.

In cazul in care consumatorul nu instaleaza, intr-un termen rezonabil, actualizarile furnizate in conformitate cu prevederile din prezentul capitol,  Vanzatorul nu raspunde pentru nicio neconformitate cauzata exclusiv de lipsa actualizarii relevante, cu urmatoarele conditii:

a. Vanzatorul a informat Consumatorul cu privire la disponibilitatea actualizarii si la consecintele neinstalarii acesteia de catre Consumator;

b. neinstalarea sau instalarea incorecta a actualizarii de catre Consumator nu a fost cauzata de existenta unor deficiente in instructiunile de instalare furnizate Consumatorului.

Nu se considera ca exista o neconformitate daca, la momentul incheierii contractului, Consumatorul a fost informat in mod explicit ca o anumita caracteristica a bunurilor nu corespunde cerintelor obiective de conformitate, iar consumatorul a acceptat in mod expres si separat acest lucru la momentul incheierii contractului de vanzare.

Masurile corective in caz de neconformitate

In caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea in conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proportionala a pretului sau de a obtine incetarea contractului.

Pentru ca bunurile sa fie aduse in conformitate, Consumatorul poate opta intre reparatie si inlocuire, cu exceptia cazului in care masura corectiva aleasa ar fi imposibila sau, in comparatie cu cealalta masura corectiva disponibila, ar impune Vanzatorului costuri care ar fi disproportionate, luand in considerare toate circumstantele, inclusiv urmatoarele:

a. valoarea bunurilor in cazul in care nu ar fi existat neconformitatea;

b. gravitatea neconformitatii; sau

c. daca masura corectiva alternativa ar putea fi executata fara vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

Vanzatorul poate refuza sa aduca in conformitate bunurile daca reparatia sau inlocuirea este imposibila sau i-ar impune costuri care ar fi disproportionate, luand in considerare toate circumstantele, inclusiv cele ref. valoarea bunurilor in cazul in care nu ar fi existat neconformitatea, respectiv gravitatea neconformitatii.

Consumatorul are dreptul fie sa obtina o reducere proportionala a pretului, fie sa obtina incetarea contractului de vanzare, in oricare dintre urmatoarele cazuri:

a. Vanzatorul nu a finalizat reparatia sau inlocuirea sau, dupa caz, nu a finalizat reparatia sau inlocuirea sau Vanzatorul a refuzat sa aduca in conformitate bunurile;

b. se constata o neconformitate, in pofida eforturilor Vanzatorului de a o remedia;neconformitatea este de o asemenea gravitate incat justifica o reducere de pret sau dreptul la incetarea imediata a contractului de vanzare;

c. Vanzatorul a declarat ca nu va aduce bunurile in conformitate intr-un termen rezonabil sau fara inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstantele cazului.

Consumatorul nu are dreptul de a obtine incetarea contractului daca neconformitatea este minora. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformitatii ii revine Vanzatorului.

Consumatorii pot sa opteze pentru o anumita masura corectiva in cazul in care neconformitatea bunurilor este constatata la scurt timp dupa livrare, fara a depasi 30 de zile calendaristice.

Dupa expirarea termenului de garantie legala de 2 ani, consumatorii pot pretinde remedierea sau inlocuirea bunurilor care nu pot fi folosite in scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse aparute in cadrul duratei medii de utilizare, in conditiile legii.

Repararea sau inlocuirea bunurilor

Reparatiile sau inlocuirile se efectueaza cu respectarea urmatoarelor conditii:

a. fara costuri;

b. intr-un termen rezonabil care nu poate depasi 15 zile calendaristice din momentul in care vanzatorul a fost informat de catre consumator cu privire la neconformitate si care este stabilit de comun acord, in scris, intre vanzator si consumator, luandu-se in considerare natura si complexitatea bunurilor, natura si gravitatea neconformitatii si efortul necesar pentru finalizarea reparatiei sau inlocuirii;

c. fara vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, tinand seama de natura bunurilor si de scopul pentru care consumatorul a solicitat bunurile in cauza.

In cazul in care neconformitatea urmeaza sa fie remediata prin repararea sau inlocuirea bunurilor, consumatorul pune bunurile la dispozitia vanzatorului.

Vanzatorul preia bunurile inlocuite pe propria cheltuiala.

In cazul in care o reparatie necesita demontarea bunurilor care au fost instalate intr-un mod compatibil cu natura si cu destinatia lor, inainte ca neconformitatea sa fie constatata, sau in cazul in care bunurile respective urmeaza sa fie inlocuite, obligatia de a repara sau inlocui bunurile include demontarea bunurilor neconforme si instalarea bunurilor de inlocuire sau a bunurilor reparate sau suportarea costurilor aferente demontarii si instalarii.

In cazul in care neconformitatea este remediata prin inlocuire, pentru bunurile care inlocuiesc bunurile neconforme, termenul de garantie legala de 2 ani incepe sa curga de la data inlocuirii.

Reducerea de pret este proportionala cu diminuarea valorii bunurilor primite de consumator in comparatie cu valoarea pe care bunurile ar avea-o daca ar fi in conformitate.

Consumatorul isi exercita dreptul de a obtine incetarea contractului de vanzare printr-o declaratie catre vanzator, prin care isi exprima decizia de a obtine incetarea contractului de vanzare.

In cazul in care neconformitatea se refera doar la unele dintre bunurile livrate in temeiul contractului de vanzare si exista un motiv de incetare a contractului de vanzare deoarece bunul este neconform, consumatorul poate obtine incetarea contractului de vanzare in raport cu bunurile respective, precum si cu orice alte bunuri pe care consumatorul le-a achizitionat impreuna cu bunurile neconforme, in cazul in care consumatorului nu i se poate pretinde in mod rezonabil sa accepte sa pastreze numai bunurile conforme.

In cazul in care consumatorul obtine incetarea contractului de vanzare in ansamblul sau sau in raport cu unele dintre bunurile livrate in temeiul contractului de vanzare:

a. consumatorul returneaza vanzatorului bunurile, pe cheltuiala acestuia din urma;

b. vanzatorul ii ramburseaza consumatorului pretul platit pentru bunuri la primirea bunurilor sau a unei dovezi prezentate de consumator ca bunurile au fost returnate;

c. vanzatorul ramburseaza consumatorului suma de bani in conformitate cu lit. b), folosind aceleasi modalitati de plata ca si cele folosite de consumator pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plata si cu conditia de a nu cadea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursarii.

Consumatorul trebuie sa informeze Vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de 15 zile de la data la care acesta a constatat-o.

Cheltuielile de returnare aferente Produselor defecte, respectiv Produselor care cad sub incidenta garantiei legale, vor fi suportate de catre Vanzator, urmand a fi rambursate in contul Cumparatorului, dupa receptionarea si verificarea neconformitatii acestora de catre Vanzator.

Perioada de timp stabilita pentru repararea sau inlocuirea Produsului returnat nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care Produsul a fost validat cu privire la neconformitati de catre Vanzator.

Consumatorul nu este indreptatit sa solicite rezolutiunea contractului daca lipsa conformitatii este minora.

Informatii necesare pentru returul produselor in caz de neconformitati

Returnarea Produselor se va efectua conform celor de mai jos.

Produsul va fi trimis la adresa transmisa de catre Vanzator prin curier rapid conform informatiilor furnizate in prezentul Document.

Expeditorul raspunde atat cu privire la corectitudinea datelor inscrise pe documentul de transport, cat si de ambalarea corespunzatoare a coletelor continand Produsele returnate.

Coletele trimise de catre expeditor trebuie sa fie ambalate intr-un mod care sa protejeze Produsul de factorii ce pot duce la deteriorarea acestuia pe toata durata transportului (se recomanda folosirea elementelor de siguranta, ex: poliester, carton, folie bule de aer etc. ).

De asemenea, se recomanda ambalarea coletului astfel incat sa corespunda greutatii, formei si naturii continutului, cat si modului si duratei transportului. Ambalajul trebuie sa protejeze continutul astfel incat sa nu poata fi deteriorat prin presiune sau manipulari succesive, putand fi, dupa caz, constituit din cutii de carton, placaj, lemn, plastic umplut cu polistiren etc..

In cazul bunurilor deteriorate si/sau nefunctionale din culpa Clientului, acesta intelege si accepta ca va pierde garantia aferenta produsului in cauza.